Hoteller, Holdingler, Okullar,Üniversiteler, Konferans ve Simultane Tercüme Sistemleri,Kurulum, Bakım ve Satış